Event & Activity
Xiao Mi
Xiao Mi
 • XiaoMi by Fanslink 

  พบกับสินค้าไฮเทคมากมาย อาทิ Smart Phone, Smart Gadget

  รวมไปถึงสินค้า Smart Device ของใช้ในบ้านอัจฉริยะมากมาย

  พร้อมให้คุณเข้ามาทดลองเล่น ทดลองใช้ตั้งแต่วันนี้

   

  ที่ร้าน Xiao Mi

  ชั้น 2 โซนกลางศูนย์ฯ