Event & Activity
K.D.S.
K.D.S.
 • Wed 16 May 2018
 • เพาะความฉลาดสร้าง โอกาสให้ชีวิต

  สถาบันพัฒนาศักยภาพการคิดที่เป็นระบบ สำหรับเด็กวัย 1.5-12ปี
  โดยมีหลักสูตรทั้งไทยและอังกฤษ ด้วยระบบการสอนที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เด็กได้ฝึกฝนและกระตุ้นการทำงานของสมอง ซึ่งต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

   

  พบสถาบัน KDS 
  ที่ ชั้น 3 โซนการศึกษา