Promotion
To Be No. 1
 • ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
  TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER

  ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE
  ให้วัยรุ่นมีสถานที่ที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมที่สนใจ
  และเพิ่มพูนทักษะจากการฝึกคิดแก้ปัญหา
  พัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์
  ภายใต้แนวคิดหลัก “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหาพัฒนา EQ”

   

  เปิดให้บริการแล้ว

  ที่ชั้น B1 โซนโรบินสัน