Promotion
OTOP Prestige
 • Wed 19 Apr 2017 - Sun 23 Apr 2017
 • “ซีคอนสแควร์” จัดงาน

  “OTOP Prestige จากท้องถิ่น บินสู่ท้องฟ้า

  ช้อปสินค้า OTOP ราคาพิเศษ...ถูกกว่าบนเครื่องบินสูงสุด 70%

  “ซีคอนสแควร์” ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และไทยประกันชีวิต          จัดงาน “OTOP Prestige จากท้องถิ่น บินสู่ท้องฟ้ามหกรรมสินค้า OTOP ระดับพรีเมี่ยม         ที่นำขึ้นจำหน่ายบนเครื่องบิน ระดมมาให้เลือกช้อปกว่า 400 รายการ ในราคาพิเศษ!           ถูกกว่าบนเครื่องบินสูงสุด 70% พร้อมชมการสาธิตศิลปะหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2560 ณ ลานน้ำพุ ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์                       ถนนศรีนครินทร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  นายจรัญ ผู้พัฒน์ รองกรรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ซีคอนดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) ผู้บริหารศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) จัดงาน OTOP Prestige จากท้องถิ่น บินสู่ท้องฟ้า ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2560 ณ ลานน้ำพุ ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์  ถนนศรีนครินทร์  เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของภาครัฐตามดำริของฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการส่งเสริมสินค้า OTOP ของผู้ประกอบการในชุมชน  หมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วประเทศ  ให้ได้รับการพัฒนาจากสินพื้นบ้าน มาเป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม ด้วยการยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้า OTOP จากที่จำหน่ายทั่วไปตามชุมชนมาสู่การจำหน่ายบนเครื่องบิน เพื่อสนับสนุนเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางจำหน่ายที่เข้าถึง และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ทุกระดับ  โดยงานที่จัดขึ้นในครั้งนี้มุ่งหวังให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสนับสนุนนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ลูกค้า ประชาชน  และผู้ที่สนใจสามารถเลือกสินค้า OTOP ระดับพรีเมื่ยม  ในราคาพิเศษ...ถูกกว่าบนเครื่องบินสูงสุด 70% เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถซื้อจากผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากชุมชนนำมาจำหน่ายโดยตรง โดยไม่ผ่านคนกลาง เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวกับที่ขายบนเครื่อง แต่แตกต่างที่บรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะเรียบง่าย ประหยัดกว่าที่จำหน่ายบนเครื่องบิน

              ทั้งนี้ ภายในงาน ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับพรีเมี่ยม ที่มีจำหน่ายเฉพาะบนเครื่องบินของสายการบินไทย กว่า 400 รายการ  อาทิ  ประดาพรเครื่องเงิน, กลุ่มสานเงินสานทอง, เปลือกไข่วิจิตรศิลป์, เชียงใหม่ศิลาดล, บุตระย้า, กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านข้างน้ำ, สุภาภรณ์ผ้าฝ้าย, ศูนย์หัตถกรรมเครื่องเงินดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่, กล่มหัวโขนภูเตศวร, งานประดับมุก, กลุ่มเป็น 1 เบญจรงค์, เชียงใหม่ศิลาดล, เครื่องเบญจรงค์บ้านดอนไก่ดี, รุ่งเรืองเครื่องประดับทองเหลือง, วิชัยกุลเครื่องเขิน, กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิรดา, กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายทุ่ง, กลุ่มอนุรักษ์สตรีผ้าน่าน, ธนูเครื่องทองรัตนโกสินทร์,  เครื่องประดับนิลจินดาพิทักษ์, กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบางน้ำเชี่ยว, กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านข้างน้ำ รวมถึงสินค้า OTOP ชั้นนำอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมชมสาธิตการแกะหนังตะลุง, งานศิลป์ดินไทย, เส้นสายลายเทียน, หัวโขนภูเตศวร ฯลฯ

              โดยงานนี้ จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. โดยได้เรียนเชิญ  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณลานน้ำพุ ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์

  มาเลือกช้อป และชมผลิตภัณฑ์ OTOP พรีเมี่ยม ราคาพิเศษ...ถูกกว่าบนเครื่องบินสูงสุด 70%  ในงาน “OTOP Prestige จากท้องถิ่น บินสู่ท้องฟ้า ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2560 ณ ลานน้ำพุ ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์