Promotion
สตรี Strong
 • เรียนฟรีป้องกันตัวให้รอด ใน ชั่วโมง

  โดยซีคอนสแควร์ ร่วมกับสมาคมฮับกิโดประเทศไทย


  วันที่ และ ธันวาคม 60

  รอบที่ เวลา 14.00 – 15.00 น.

  รอบที่ เวลา 16.00 – 17.00 น.

  รับจำนวนจำกัด เพียงรอบละ 30 ท่านเท่านั้น


  คุณสมบัติผู้เรียน

  -      ผู้หญิง อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป


  สถานที่เรียน บริเวณลานติวเตอร์ ชั้น (โซนโลตัส)


  พิเศษ 30 ท่านแรกที่ลงทะเบียน สมัครทาง inbox Facebook : Seacon Square

  รับฟรี เสื้อยืด limited edition โครงการ สตรี Strong 1 ตัวภายในงาน

   

  สตรี Strong

  เป็นโครงการ CSR ที่สนับสนุนให้ผู้หญิงยุคใหม่ สนใจเรื่องราวรอบๆตัวในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่างๆ และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ พิสูจน์ให้เห็นว่าเพศหญิงมีความแข็งแกร่ง พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองอย่างภาคภูมิใจ


  โครงการนี้จะมี workshop ต่างๆ ทุกเดือน เน้นการสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 

  โดยเริ่มที่ workshop วิธีป้องกันตัวให้รอด ใน ชั่วโมง” เพื่อเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขัน 

  โดยสมาคมฮับกิโดประเทศไทยเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ 

  นอกจากนี้ในเดือนถัดไป ยังมี workshop ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ ไฟฟ้าในบ้าน เรื่องง่ายๆเก่งได้ใน ชั่วโมง

  เรียนรู้เรื่องเครื่องยนต์สำหรับผู้หญิง ให้สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

  คุยกับช่างให้เข้าใจ  อย่างรู้เท่าทัน ฯลฯ


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-721-8888

  ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมดีๆ ก่อนใครได้ที่