Promotion
KPN
  • Wed 31 Jul 2019 - Sun 06 Oct 2019
  • เปิดแล้ว ! คลาสร้องเพลงกลุ่ม สำหรับน้องๆอายุ 3-6 ปี 

    รีบสมัครกันได้เลยที่สถาบันดนตรีเคพีเอ็น 
    ชั้น 4 โซนการศึกษา
    ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์