Promotion
douzo
 • Sat 12 Oct 2019 - Thu 31 Oct 2019
 • douzo ฉลองเปลี่ยนโฉมร้านชั้น 1 โซนโลตัส

  ชานมไข่มุกลดราคาจาก 35 บาท เหลือเพียง 29 บาท
  ถูกขนาดนี้สาวกคนรักชานมไข่มุก ต้องไม่พลาด!

  ตั้งแต่ 12 ต.ค - 31 ต.ค 62

  ร้าน douzo
  ชั้น 1 โซนโลตัส
  ชั้น 2 โซนโรบินสัน
  ชั้น B1 โซนกลางศูนย์ฯ
  ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์