Event & Activity
มอบรองเท้านักเรียน ให้เด็กที่ขาดแคลน 20 โรงเรียน ในจังหวัดอำนาจเจริญ
มอบรองเท้านักเรียน ให้เด็กที่ขาดแคลน 20 โรงเรียน ในจังหวัดอำนาจเจริญ
 • “ซีคอนสแควร์” และ “ซีคอน บางแค” มอบรองเท้านักเรียน

  ให้เด็กที่ขาดแคลน 20 โรงเรียน ในจังหวัดอำนาจเจริญ

   

  วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายจรัญ ผู้พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ และศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค มอบรองเท้านักเรียนในโครงการ “รองเท้า...เพื่อน้อง” โดยนำเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม และการสบทุนของลูกค้า จัดซื้อรองเท้าจำนวน 2,500 คู่ มูลค่า 500,000 บาท ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดอำนาจเจริญ รวม 20 โรงเรียนโดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีรับมอบรองเท้านักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ


  นายจรัญ ผู้พัฒน์ กล่าวในพิธีส่งมอบรองเท้านักเรียนว่า “รองเท้านักเรียนที่มอบให้แก่เด็กนักเรียนนั้น คงไม่ได้ทำให้เด็กๆเรียนได้เก่งขึ้น แต่เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ยากไร้ให้มีรองเท้านักเรียนสวมใส่เดินทางไปโรงเรียนสะดวกสบายยิ่งขึ้น และไม่ต้องเดินเท้าเปล่าไปเรียน”

   

  โดยในพิธีมอบรองเท้านักเรียน ให้กับผู้แทนโรงเรียน จำนวน 20 แห่ง ใน 7 อำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ ที่เดินทางมาร่วมรับมอบรองเท้าได้แก่

  1          โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์                    เมืองอำนาจเจริญ            จำนวน 90คู่

  2          โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม                     เมืองอำนาจเจริญ            จำนวน 100คู่

  3          โรงเรียนพัฒนาสามัคคี                            เมืองอำนาจเจริญ            จำนวน 140คู่

  4          โรงเรียนบ้านป่าติ้ว                                   เมืองอำนาจเจริญ            จำนวน 134คู่

  5          โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี                      ชานุมาน                        จำนวน  53คู่

  6          โรงเรียนบ้านโสกกระแต้                           ชานุมาน                        จำนวน 82คู่

  7          โรงเรียนบ้านคันสูง                                  ชานุมาน                        จำนวน 90คู่

  8          โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว                                ชานุมาน                        จำนวน 150คู่

  9          โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา                   ปทุมราชวงศา                 จำนวน 150คู่

  10        โรงเรียนปทุมราชวงศา                             ปทุมราชวงศา                 จำนวน 100คู่

  11        โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี                       ปทุมราชวงศา                 จำนวน 100คู่

  12        โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก                          พนา                              จำนวน 200คู่

  13        โรงเรียนอนุบาลพนา (อุดมวิทยากร)           พนา                              จำนวน  182คู่

  14        โรงเรียนบ้านโพนทอง                               เสนางคนิคม                  จำนวน 150คู่

  15        โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก                               เสนางคนิคม                  จำนวน 150คู่

  16        โรงเรียนจิกดู่วิทยา                                   หัวตะพาน                     จำนวน 52คู่

  17        โรงเรียนบ้านหัวตะพาน                            หัวตะพาน                     จำนวน 200คู่

  18        โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม                      หัวตะพาน                     จำนวน 100คู่

  19        โรงเรียนบ้านแยหนองแคน                        ลืออำนาจ                      จำนวน 139คู่

  20        โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ            ลืออำนาจ                      จำนวน 138คู่

   

  สำหรับในปีการศึกษาหน้า ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ และศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ยังคงสานต่อโครงการ “รองเท้า...เพื่อน้อง”ต่อไป โดยมุ่งหวังให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ได้รับโอกาสไปเรียนหนังสืออย่างมีความสุขกับรองเท้าคู่ใหม่ พร้อมเชิญชวนลูกค้า และประชาชนทั่วไป ที่มีจิตกุศลร่วมสมทบทุนผ่านตู้รับบริจาคโครงการ “รองเท้า...เพื่อน้อง”ได้ทั้ง 2 สาขา ได้แก่ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ และ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค