Event & Activity
“ซีคอนสแควร์” และ “ซีคอน บางแค” มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสปป.ลาว
“ซีคอนสแควร์” และ “ซีคอน บางแค” มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสปป.ลาว
  • ซีคอนสแควร์” และ ซีคอน บางแค

    มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสปป.ลาว


    หม่อมหลวงจิระเดช กมลาศน์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ และศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค มอบเงินบริจาคจำนวน 36,934 บาท โดยการร่วมสมทบทุนของลูกค้า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน – เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนายอุคำแสง แก้วมีไชย์ อัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผู้แทนรับมอบ ณ สถานทูตลาวประจำประเทศไทย ถนนประชาอุทิศ เมื่อเร็วๆนี้