Event & Activity
มอบแว่นสายตายาวเพื่อผู้สูงอายุ จำนวน 1,000 อัน
มอบแว่นสายตายาวเพื่อผู้สูงอายุ จำนวน 1,000 อัน
  • นาย บัณฑิต พฤกษ์คุ้มวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าและบริการทั่วไป ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ มอบแว่นสายตายาวเพื่อผู้สูงอายุ จำนวน 1,000 อัน มูลค่า 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยมี พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ ราม 2 ไนซ์บาร์ซาร์ รามคำแหง 2 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้