Event & Activity
ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ร่วมลงนามในสัญญา ให้บริการโครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคากำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์
ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ร่วมลงนามในสัญญา ให้บริการโครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคากำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์
  • คุณตะติยะ ซอโสตถิกุล กรรมการผู้จัดการ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ พร้อมด้วย คุณซาเมียร์  ยามดักนี  กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท พีเอสเอส ร่วมลงนามในสัญญา ให้บริการโครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคากำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์  ถือเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน  มูลค่า 200 ล้านบาท อีกทั้งเป็นโครงการที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สู่ชั้นบรรยากาศได้มาก ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์

     

    โดยโครงการนี้จะทำให้ ซีคอนสแควร์ ลดการใช้ไฟฟ้าลงประมาณ 6.58 ล้านหน่วยต่อปี และช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สู่ชั้นบรรยากาศได้มากถึง 3,685 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้กว่า 200,000 ต้น รวมไปถึงช่วยลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อีกด้วย