Event & Activity
ซีคอนสแควร์ มอบน้ำดื่มจำนวน 10,000 ขวด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว
ซีคอนสแควร์ มอบน้ำดื่มจำนวน 10,000 ขวด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว
 • นายจรัญ ผู้พัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ซีคอนดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 3จากซ้าย) มอบน้ำดื่มจำนวน 10,000 ขวด ให้กับ นางลาวัลย์  ปุณะศิริ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ (ที่ 2จากซ้าย) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว ณ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

   

  บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

  1.       นายบัณฑิต พฤกษ์คุ้มวงศ์  ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าและบริการทั่วไป  

               บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  2.       นางลาวัลย์  ปุณะศิริ  รองปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่

  3.       นายจรัญ  ผู้พัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์  

               บริษัท ซีคอน  ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

  4.       นางสาวอัญญารัตน์  สุขุมานันท์ หัวหน้าแผนกอาวุโส 

               ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)