Event & Activity
ตัวแทนพนักงาน ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ร่วมส่งต่อแรงใจ สู้ภัยโควิดไปด้วยกัน
ตัวแทนพนักงาน ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ร่วมส่งต่อแรงใจ สู้ภัยโควิดไปด้วยกัน
 • ตัวแทนพนักงาน ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ 

  ร่วมส่งต่อแรงใจ สู้ภัยโควิดไปด้วยกัน

   

  มอบน้ำดื่มแก่สำนักเขตประเวศ เพื่อส่งต่อให้ผู้ติดเชื้อ Covid-19 ณ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ 

  เป็นผู้รับมอบ

  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564