Event & Activity
มอบเสื้อเกราะให้ทหารที่ปฎิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
มอบเสื้อเกราะให้ทหารที่ปฎิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • ขอขอบคุณลูกค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ที่ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดหาเสื้อเกราะให้ทหารที่ปฎิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะนี้เสื้อเกราะจำนวน 50 ตัว ได้ถูกส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

    เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 58 นายตะติยะ ซอโสตถิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีคอน บางแค จำกัด มอบเสื้อเกราะจากเงินสมทบทุนในงาน “อลังการผสานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ” จำนวน 50 ตัว มูลค่า 774,415 บาท ให้แก่ พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เสนาธิการทหารบก เพื่อนำไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารที่ดูแลการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ อาจารย์ประภัสสร เสวิกุล อาจารย์ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ ร่วมพิธี ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทหารบก ถ.ราชดำเนินนอก

    ทั้งนี้ การมอบเสื้อเกราะกันกระสุนในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค จัดงาน "อลังการผสานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ" ระหว่างวันที่ 1 - 31 พ.ค. 57 ที่ผ่านมา เพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศน์ศิลป์ (จิตรกรรม) และสาขาวรรณศิลป์ โดยนำเงินรายได้จากการจำหน่ายรูปภาพ และเงินบริจาคจากลูกค้าของศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค และ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ มาสมทบทุนจัดหาเสื้อเกราะกันกระสุนเพื่อมอบแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้