Promotion
Texas Chicken
 • ร้อง Hey! กันได้เลย เพราะที่ Texas Chicken ให้คุณมาลิ้มรสความอร่อยคุ้มสุดๆ

  กับ “ชุดคุ้ม Hey Hey!!!” ที่มีให้เลือกถึง 4 ชุด

   

  เลือกชุดที่ใช่แล้วไปเฮกันได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 ก.พ. 64

   

  คุ้ม Hey Hey 1 : ไก่ 8 เปปเปอร์ 1 ชิ้น + ไก่ไม่มีกระดูก 2 ชิ้น 

  เพียง 68 บาท (ปกติ 85 บาท)


  คุ้ม Hey Hey 2 : ไก่ 8 เปปเปอร์ 1 ชิ้น + ไก่ทอด 1 ชิ้น + มินิบิสกิต 5 ชิ้น 

  เพียง 88 บาท (ปกติ 125 บาท)


  คุ้ม Hey Hey 3 : ไก่ 8 เปปเปอร์ 2 ชิ้น + ไก่ทอด 2 ชิ้น + ไก่ไม่มีกระดูก 3 ชิ้น + นักเก็ต 3 ชิ้น 

  เพียง 188 บาท (ปกติ 264 บาท)


  คุ้ม Hey Hey 4 : ไก่ 8เปปเปอร์ 2 ชิ้น + ไก่ทอด 2 ชิ้น + ไก่คิกคิก 10 ชิ้น + วิงส์เผ็ดเผ็ด 3 ชิ้น 

  เพียง 198 บาท (ปกติ 266 บาท)  ที่ร้าน Texas Chicken

  ชั้น 2 โซนกลางศูนย์ฯ

  ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์