Promotion
แหลมเจริญซีฟู้ด
  • ยกขบวนซีฟู้ด7 เมนูข้าวผัดจานใหญ่ สำหรับ 2-3 ท่าน ในราคาพิเศษ


     ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 65

     แหลมเจริญซีฟู้ด


    ชั้น 4 โซนกลางศูนย์ฯ
    ซีคอนสแควร์